Skip to main content

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vennix Multimedia.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vennix Multimedia kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Vennix Multimedia, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vennix Multimedia verstrekt.

Bij Vennix Multimedia kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam

• Je adresgegevens

• Je telefoonnummer

• Je e-mailadres

• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

 

Waarom Vennix Multimedia deze gegevens nodig heeft

Vennix Multimedia verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Vennix Multimedia je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ontwerptechnische en web-gerelateerde dienstverlening.

 

Hoelang Vennix Multimedia gegevens bewaart

Vennix Multimedia & Organisation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

 

Delen met anderen

Vennix Multimedia verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vennix Multimedia worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vennix Multimedia gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics cookies

Net als vele andere websites maakt Vennix Multimedia gebruik van Google Analytics. Daarvoor is met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en is ervoor gekozen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren. Bovendien worden uw gegevens nooit gedeeld met Google en maakt Vennix Multimedia geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. Google Analytics.

Vennix Multimedia maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vennix Multimedia heeft hier geen invloed op.

Vennix Multimedia heeft Google geen toestemming gegeven om via Vennix Multimedia verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Yourhosting

De andere partij waarmee Vennix Multimedia zaken doet is: Yourhosting. Dit bedrijf verzorgt de hosting en heeft daarmee dus toegang tot de gegevens. In onderstaande link is de verwerkingsovereenkomst te vinden.

https://www.yourhosting.nl/static/content/downloads/algemene-voorwaarden/Verwerkersovereenkomst.pdf

 

Moneybird

De andere partij waarmee Vennix Multimedia zaken doet is: Moneybird. Via Moneybird worden de offertes en facturen gemaakt en verstuurd aan de klant. Daardoor en uitsluitend hier voor heeft Moneybird hier inzage in. Er is een verwerkingsovereenkomst gesloten met moneybird.

 

Web bouwer

De website van Vennix Multimedia word beheerd door Bas Vennix van Vennix Multimedia. Hij heeft toegang tot alles rondom de website om deze optimaal te kunnen beheren en up to date te houden. Deze gegevens worden ook uiterst hier voor gebruikt. Www.basvennix.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@basvennix.nl. Vennix Multimedia & Organisation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Beveiliging en SSL

Vennix Multimedia neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vennix Multimedia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Vennix Multimedia gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie die niet persoonsgebonden zijn.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Vennix Multimedia verkoopt uw gegevens niet!

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Vennix Multimedia, of als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vennix Multimedia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vennix Multimedia op via info@basvennix.nl

 

Contact

Vennix Multimedia & Organisation is een website van Vennix Multimedia. Vennix Multimedia is als volgt te bereiken:

• Postadres: Hieronymusstraat 13

• Telefoon: 06 48027588

• E-mailadres: info@basvennix.nl